Pôsobenie Mgr. Martiny Klesniakovej v ZŠ Energetikov 242/39, Prievidza (od 5.9.2011)

Mgr. Martina Klesniaková:

 • 1992 – 1997 – absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova
 • 1998 – učiteľka angličtiny na ZŠ Dubová 1 v Bratislave
 • 1999 – mesačný štúdijný pobyt v Londýne
 • 1999 – absolventka kurzu kreslenia metódou Betty Edwards
 • 1999 – 2000 – absolventka všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými
 • 2000 – samostatná výstava obrazov v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach
 • 2001 – absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Na záverečnom kurze pre facilitátorov bola poverená C. A. Hontzovou vykonávať poradenskú, lektorskú a facilitátorsku činnosť na území Slovenskej republiky.
 • 2001 – dodnes – kineziologické poradenstvo metódou ONE BRAIN a organizácia vzdelávacích kurzov
 • 2002 – absolventka profesionálneho vizážistického kurzu v Nitre vedeného Renátou Lenčéšovou
 • 2003 – 2005 – učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave. Vykonávala kompletnú redakčnú činnosť na školskom časopise Mudrlant (časopis získal ocenenie v súťaži školských časopisov za rok 2004), koordinovala účasť školy v projekte Cow Parade Slovakia a ďalších výtvarných súťažiach s medzinárodnou účasťou, zavádzala alternatívne metódy do vyučovacieho procesu s vynikajúcimi výsledkami, ktoré boli dokonca medializované v dennej tlači (Nový čas – 27. 5. 2004) a v TV (STV2 – 27. 5. 2004 a 7. 6. 2004, TV Markíza – 1. 6. 2004).
 • 2005 – 2006 – vedúca reklamného oddelenia vo firme Zapo, s. r. o., náplň práce: prezentácia importérskej firmy na slovenskom trhu, priamy predaj produktov firmy, vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov, starostlivosť o zverenú klientelu, spolupráca so subdodávateľmi
 • 2006 – 2007 – protidrogová koordinátorka a učiteľka slovenčiny, angličtiny, estetiky a aranžovania na Súkromnom SOU GASMO, Žehrianska 6, Bratislava. Aktívna účasť na tvorbe a realizácii projektu integrovaného vyučovania žiakov nadstavbového štúdia v oblasti marketingu a firemných stratégií podporovaného Eurofondom a MŠ SR. Išlo o prípravu budúcich pracovníkov marketingu do praxe formou simulácie skutočných pracovných pozícií vo firme od generálneho riaditeľa cez manažment firmy a firemných dílerov po skladníka. Študenti si takto pripravili model pracovného pohovoru, pracovnej porady, predaja tovaru, prípravy a realizácie firemnej river (či garden) party. Absolvovali sme v tomto vyučovacom procese kompletnú prípravu a realizáciu plesu v spolupráci s niekoľkými bratislavskými hotelmi. Mnohé z týchto lekcií sme nasnímali kamerou a následne sme si pri pozeraní DVD záznamu hodnotili ich rečový prejav, komunikačné zlozvyky, neverbálne prejavy atď. a korigovali sme ich.
 • V súčasnosti – venuje sa kineziológii One Brain a organizácii kurzov kreslenia metódou Betty Edwards

O nás

/album/o-nas/p1040453-jpg/ /album/o-nas/sdc14708-jpg1/ /album/o-nas/sdc14483-jpg/ /album/o-nas/sdc14060-jpg2/ /album/o-nas/a002-jpg2/ /album/o-nas/dsc00833-jpg/ /album/o-nas/ja-50-jpg/ /album/o-nas/sdc15429-jpg/ /album/o-nas/sdc15437-jpg/